Cabriorit de Wijk

Welkom cabrioliefhebber!

Beste cabrioliefhebber, 


We begrijpen dat jullie zitten te wachten op een uitnodiging voor de 15e cabriorit de Wijk.

Helaas heeft het bestuur unaniem besloten, dit jaar geen rit meer te organiseren.

Daar liggen diverse redenen aan ten grondslag. 


Na vijf succesvolle ritten, georganiseerd door het huidige bestuur, is bij ons de rek er een beetje uit qua mogelijkheden voor een verrassende rit van circa 140 km rondom de Wijk.

Alle highlights hebben we de afgelopen jaren al eens onder de aandacht gebracht.


Ook de gemeentelijke regelgeving omtrent het organiseren van evenementen is sinds corona gewijzigd. Zonder vergunningaanvraag moeten we ons beperken tot 250 deelnemers, terwijl we eigenlijk wel ruimte hadden voor 150 equipes, oftewel 300 deelnemers.


Daarnaast horen we van andere organiserende besturen verontrustende geluiden over fikse tegenwerking door milieuorganisaties voor dergelijke evenementen. We hebben al diverse negatieve berichten ontvangen.


U zult wellicht begrijpen dat dit niet goed werkt voor de motivatie en inzet en dit alles bij elkaar opgeteld, heeft ons doen besluiten om geen ritten meer te organiseren.


Wij danken een ieder die één of meerdere ritten met ons meegereden heeft en natuurlijk ook alle sponsoren die ons door de jaren heen hebben geholpen. 


Met vriendelijke groet, 


Arjan Berends

Jan Timmerman

Wichard Alberts 

Noes Kam